Styrelsen

Hej.
Då vi inte har kunnat hålla årsmöte för 2020 ännu och inte vet när det är möjligt att göra detta så har vi i styrelsen ett förslag till ny styrelse.
Sven Olsson avgår och Lars Persson kliver in.
Val av ordförande: 
Omval: Roland Johansson – ett år
Vice ordförande:
Lars Persson – fyllnadsval ett år.
Kassör:
Omval: Walter Steffert – två år.
Sekreterare:
Omval: Tord Andersson – två år.
Val av firmatecknare 
Oförändrat. Kassör och ordförande var för sig.
Denna styrelse träder i kraft den 17 augusti 2020 om det är klubbmedlemmarnas önskan.
Protester och kommentarer skall vara inne senast 16-8-2020.
Mailas till ordförande Roland Johanssons e-mail:
Övriga valda poster löper på tills vi kan hålla vårt årsmöte för 2020.
Utdrag ur 2019 års protokoll är medskickat i detta mail.
mvh
Roland Johansson

Sommarfest

Sommarfesteni år blir Lördagen 4 Juli hemma hos mig.
​Årsmötethåller vi samtidigt nu när vi är samlade utomhus. ( vi börjar med det av naturliga skäl 😋.)
Motioner till årsmötet skickas till mig snarast, senast 19-6.
Sommarfesten.
Plats:
Ärlagatan 21 Kågeröd
Tid:H
15.00 startar mötet och därefter blir det schacktävling och grill-time!
Det blir i vanlig ordning självkostnadspris, jag köper in vad vi behöver av matvaror och ”svaga” drycker.
”Starka varor” tar vi med själva.
Glada sommarhälsningar
Roland