Nordvästra Skånes Schackförbunds hemsida: http://www.nvssf.com/forbundet/